Critical friendship

September 2017 – (lopend)

Het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past voor passend primair onderwijs ontwikkelde een nieuwe visie voor de volgende periode. Om de visie scherp te krijgen, ongevraagd advies te geven op de koers en het nieuwe Ondersteuningsplan te beschrijven, werd beleidsjournalistiek ingezet: in de rol van critical friend werd het proces gevolgd vanuit de blik van een objectieve buitenstaander.

© 2023 - Beleidsjournalistiek.nl - Webdesign by Noinoloi