Essay en toolbox participatie

Voorjaar 2017

Het gemeentebestuur van Zoetermeer wilde zijn beleid en werkwijze geschikt maken voor burgerinitiatieven. Marije van den Berg, Jean Eigeman en Vincent van Stipdonk begeleidden een werkgroep van ambtenaren en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven. In een veldonderzoek brachten we initiatieven in kaart en hoe zij het gemeentelijk beleid ervaren. We maakten een toolbox voor ambtenaren, die het einde van het begeleidingstraject markeerde.

© 2023 - Beleidsjournalistiek.nl - Webdesign by Noinoloi