Niet-passend onderwijs in beeld

Beleidsjournalistiek - Leren in Leiden documentaire

2022

Een groeiend aantal kinderen valt uit het reguliere onderwijs. Scholen moeten voor elk kind passend onderwijs bieden, maar dat gebeurt niet. In de docu-reeks ‘Leren in Leiden’ worden oorzaken en oplossingen in beeld gebracht, van autisme tot hoogbegaafdheid; van Agora-onderwijs tot ‘change-makers’. Het Leids Mediafonds maakte deze productie mogelijk. Betrokkenen en professionals werkten samen aan acties op lokaal en landelijk niveau.

In de documentaire ‘Leren in Leiden’ willen we vooral kijken we naar ieders mogelijkheden. In de documentaire spelen ’tussen de regels door’ ook zaken als inclusie en kansgelijkheid een rol. Bekijk het hier.

© 2023 - Beleidsjournalistiek.nl - Webdesign by Noinoloi