Beleidsjournalistiek in de praktijk

Onderzoek participatie

Participatie moet! In de Omgevingswet. Maar wat werkt? Drie essays boden tips&tricks.
7 oktober 2019/door admin

Critical friendship

Een vriend met eerlijk advies - geen jaknikker. Dát helpt Onderwijs Dat Past naar een nieuwe visie.
4 oktober 2019/door admin

Aanscherpen beleidsplannen

Leiden bepaalt met partners acties voor Internationale Kennisstad. We scherpten ze aan en deden verslag.
7 oktober 2019/door admin

De boer op met een plaat

De gebiedsmakelaars in West-Betuwe moeten zich intern profileren. Een praatplaat helpt.
4 juli 2019/door admin

Schetsboek voor beleid

Waar kan Leiden bouwen? Hoe wonen we in 2040? Leidenaren schetsten mee voor de Omgevingsvisie.
7 oktober 2019/door admin

Beleid met een gezicht

Mensen met schulden in Zuid-Limburg krijgen snel hulp. Verhalen maken het beleid voelbaar.
25 juni 2019/door admin

Verslag ‘De 24 uur van Horst’

De politiek van Horst aan de Maas sloot zich 24 uur op voor een participatiedouche. Een verslag.
7 oktober 2019/door admin

Slim samenwerken

Gemeenten willen en moeten slim samenwerken in het sociale domein. Maar hoe dan? Gemeenten vertellen hoe dit in hun praktijk uitpakt.
8 november 2019/door admin

Participatie-toolbox

Hoe krijgt Zoetermeer meer burgerinitiatieven? We deden veldwerk en maakten een toolbox.
7 oktober 2019/door admin

Van studie naar promotie

Innovatie helpt ondernemers verder. Deze delen helpt andere ondernemers én de provincie Brabant.
7 oktober 2019/door admin

Een plek voor emoties

Boekje voor het bloeden. Het oude Haagweg-Noord (Leiden) is weg. Niet de herinnering.
7 oktober 2019/door admin

Participatie onder de loep

Kan de Leidse politiek leren van het project-Breestraat? Betrokkenen vertellen in een boek.
7 oktober 2019/door admin

Tegenprestatie in perspectief

Werkt de tegenprestatie ook voor moeilijk bemiddelbare Rotterdammers? De praktijk vertelt.
7 oktober 2019/door admin

Democratische kwaliteit

Wat als we het gewoon eens gaan doen, dat democratische samenspel met burger, ambtenaren en raad? In Velsen wordt al volop gespeeld, maar het kan nog beter.
8 november 2019/door admin
© 2021 - Beleidsjournalistiek.nl